Først og fremmest er jeg demokrat

Jeg undrer mig ofte over måden som bliver argumenteret og fremsat synspunkter på. I dag oplevede jeg flere besynderlige måder at sammenkæde ting på. Den ene handlede om Bretvik og hans handlinger blev pludselig en del af argumentation mod EU.

Det handler ikke om man er for eller imod EU, men netop at bruge han som eksempel på modstand mod EU fra personer på den yderste venstrefløj er i mine øjne en ussel tilgang til demokratiet. Heldigvis findes der fornuftige og mennesker på den yderste venstre fløj med en respekt for demokratiet og dets processer.

I den samme debat kom emnet til handle om terrorisme og pludselig blev arfgumentet at alt terrorisme og elendighed i vreden skyldtes USA og Vesten. Det er ikke alt hvad USA eller vi i vesten gør, er rosenrød og godt, men at give USA og Vesten skylden for alt elendighed minder om en Iransk præsident eller hele propaganda apparatet fra Burma, Nord Korea og det tidligere Østeuropa.

Selv om der findes fornuftige mennesker på den yderste venstrefløj som nævnt, er der grupperinger og enkelt personer som har en yderst tvivlsom tilgang til demokratiet, og det er værd at bemærke der er partier i Danmark, hvis principprogram ikke handler om demokrati og kompromis, men at overtage magten udelukkede for at få deres totale meninger igennem. Hvor mange af de som i øjeblikket støtter liste Ø ved at det rent faktisk også er listens principper?

Tilbage til verdens elendighed skyldtes USA og Vesten. Når sådanne påstande stilles op skal man ikke glemme at de samtidig frikender taliban, Nord Korea, Burma, Sovjet med flere for deres handlinger mod vesten og egne borger.

Det kan godt være vi har forskellige tilgange til den hjemlige politik, men det vigtigste er at vi er demokrater og acceptere forskelligheder. Personligt er jeg socialdemokrat, men ført og fremmest er jeg demokrat og det står over alt andet politisk.

Når jeg hører argumenter og holdninger som nævnt er det vigtige at fremhæve, at de personer som har nævnte holdninger er i deres gode ret til at sige det, sådan fungere det netop i et demokrati med ytringsfrihed. Når det er sagt skal det også med at mennesker med de samme holdninger måtte være mere lykkelige, hvis de levede i Nord Korea, Iran, Sovjetunionen eller under taliban – eller vil de?