Rygerynk og respektløst omgang med frihedsbegrebet

Debatten om rygning og stramning af rygeloven har efterhånden udviklet sig til ynk fra en række ryger og liberale politiker. De taler om deres frihed bliver indskrænket og sågar lyder det fra flere, rygere bliver ligestillet med kriminelle. Det er en skam-vridning af frihedsbegrebet som sjælden er set.

Jeg er lungepatient gennem 10 år og tilbragt en stor del på lungemedicinsk afdeling, og mødt medmennesker pga røg – og andres røg som er ved at blive kvalt ihjel.

Ingen skal kalde det frihedsindskrænkende eller at blive sidestillet med kriminelle, at de ikke længere kan få lov til at blæse røg ud hvor det passer dem som kan indebære andre bliver ramt af sygdom. Alene tanken er egoisme, kynisme og en arrogance over alle grænser. De mennesker som er syge pga egen eller andres røg har mindre frihed end de indsatte i fængslerne.

I dagligdagen møder jeg og mange andre den arrogante del af ryger-befolkningen gange på gang. I busskure tænders en smøg, og 10 andre må gå ud i regnen. I boligblokke er det næsten dagligt at gå ind i en elevator, hvor en smøg netop er blevet brændt af.
Når man skal ind og ud på hospitalet hvor lungemedicinske afdeling hører hjemme, går man ind i en røgsky, og når man sætter sig i solen efter træning i fitness-centeret, så bliver man også mødt af osende cigaretter.osv,osv..

Det kan ikke være rigtig at andre mennesker skal udsættes for dette, og at private og offentlige institutioner skal bruge ressourcer til i kan opretholde denne ret.
Jeg har intet tilovers når den arrogante del af ryger-befolkningen undskylder med spørgsmålet “hvad så med de tykke, hvad med trafikos, og den meget typiske at man kender en som blev 90 og røg som en skorsten.

Det er ikke andet end udenomssnak for at afsporer, for fakta er at rygning er årsag til svær og total frihedsberøvende sygdom og død – for rygere selv, og den passive. Rygning er som at lege på motorvejen, og at der nogen som ønsker det er fint, men andre skal ikke trækkes med ufrivilligt

Jeg har selv været så syg i mine lunger, at jeg har haft iltapparat og skulle have hjælp det det mindste. Det en ydmygende frihedsbegrænsning skal jeg hilse og sige.

Heldigvis er der fornuftige rygere som tager hensyn. I mit hjem går de ud på altanen for at smøge den af, og det har jeg det fint med. Det er iøvrigt de samme som ryster på hovedet af  “rygeregoister”

Jeg vil forsvare den arrogante og egoistiske del af rygere i at de ryge i deres private hjem, og naturligvis håber jeg aldrig nogen af jer bliver ramt af sygdomme som KOL, kræft osv for det fortjener ingen